Grafik Tasarımın Tarihçesi

Grafik Tasarımın tarihi M.Ö 14,000’lere dayanmaktadır. İlk önce mağra duvarlarına resimler çizilmiştir. Daha sonra yazının icadı ile daha çok el yazması dini içerikli kitaplar ilk yayınlar olmuştur. 1450’lerde hareketli matbaa icadı ile  kitaplar yaygınlaşmaya başlamıştır. İlk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar dinsel kitaplardır. Basılı yayınlar için harf ve metin dizimi erken dönem grafik tasarım pratikleridir.

Modern yaşama geçiş ile özellikle de fotoğrafın keşfi,  farklı bir yöne ilerlemeye başlatmıştır ve grafik, afiş, ürün katalogları vb. öne çıkmıştır. Gazetenin ortaya çıkmasıyla da reklam ve tanıtım öne çıkmıştır.
Örneğin; ürün katalogları ilk önceleri fotoğraflarla değil gravür baskılar ile yapılmaktaydı. İşlerin tanıtımını ve duyurusunu yapan afişler de kendi içerisinde ayrı bir alan haline geliyordu. Bu alanlarda ilk çalışanlar da grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil ressamlardı. Bu yüzden resimsel özellikleri önde, tipografik özellikleri geri planda kalıyordu. Fakat baskı tekniklerinin ilerlemesi, fotoğrafın geliştirilmesi ve tipografinin önem kazanması ile özellikle afiş tasarımı ve dolayısıyla grafik sanatlar resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Günümüzde Grafik tasarım büyük ölçüde bilgisayar programları aracılığı ile yapılmaktadır.